English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

Остапенко Володимир Іванович, доцент, кандидат с.-г. наук

Автобіографія

Народився 22 вересня 1954 року в с. Печище Сумського району, Сумської області. У 1971 році закінчив середню школу. В цьому ж році вступив на перший курс Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка на природничий факультет. Закінчив інститут у 1976 році за спеціальністю вчитель хімії та біології. Працював вчителем, потім директором школи, а з 1989 року і до 2004 року працював директором Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Нагороджений грамотами Міністерства освіти та науки України, відмінник освіти України.
У 2003 році в якості здобувача у спеціалізованій раді Херсонського державного аграрного університету захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність використання птиці резервного генофонду при чистопородному розведенні і міжпородному схрещуванні».
З 1 вересня 2009 року переведений на роботу до Сумського національного аграрного університету на посаду доцента. Основні навчальні курси: «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Біологія птахів», «Селекція птахів», «Інкубація яєць сільськогосподарських птахів» для студентів спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання.
1 червня 2006 року на конкурсній основі обраний деканом біолого-технологічного факультету.

Навчально-методичні видання
За останні 4 роки було видано 23 статті, 3 методичні вказівки.
Статті:
Принципи системного аналізу генофондних популяцій сільськогосподарської птиці.
Оцінка закономірностей росту птиці бройлерного кросу з використанням алометричних функцій.
Сучасні принципи і методи оцінки закономірностей формування господарсько-корисних ознак тварин і птиці в онтогенезі.
Методичні вказівки:
Методичні вказівки до виконання  випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня  6.130201 – бакалавр, 7.130201 – спеціаліст та 8.130201- магістр стиудентам біолого-технологічного факультету. Суми, 2006.
Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять і самостійної роботи за курсом «Генетика з основами біометрії». Суми, 2008.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи за курсом «Технологія виробництва продукції птахівництва». Суми, 2007.
 

Основні напрями наукової роботи

  • селекційно-генетичні фактори формування яєчної і м‘ясної продуктивності птиці сучасного генофонду;
  • створення популяцій м‘ясо-яєчної птиці при використанні родинних форм;
  • оцінка закономірностей росту і розвитку птиці з використанням алометричних функцій;
  • онтегенетичний розвиток птиці.

Напрям наукового співробітництва
«Птахівництво» Херсонський державний аграрний університет
 

Тематика дипломних робіт
Бакалаври
Оцінка технології виробництва яєць на птахофабриці ВАТ птахорадгосп „Мирний” Сумського р-ну Сумської обл.
Технологія виробництва яєць качок в ТОВ „Посульський” Недригайлівського р-ну Сумської обл.
Магістри
Вплив віку, статевої зрілості та живої маси на яєчну продуктивність курей  кросу Хайсекс бурий

Вплив однорідності породи на яєчну продуктивність курей кросу Хайсекс бурий
Технологія виробництва яєць перепелів у ВАТ „Демпург”  м. Суми

         E-mail   F_bt@sau.sumy.ua (деканат БТФ)

Контрольно-тестовий комплекс питань викладача з дисципліни «Біологія птахів»
1. Скільки хвостових хребців, які з"єднані між собою рухомо?
3 - 4
5 - 7
4 - 6
3 - 7
2. Скільки лицевих м"язів у птахів?
5
7
3
не мають
3. Як називається заглиблення з отвором на кінці очину в пір"яному покриві?
пупок
горбик
4. Яку форму має стержень з місця де починається опахало?
тригранну
чотиригранну
п"ятигранну
конічну
5. Як називається нижня невелика частина опахала
пуховою
шовковистою
м"якою
контурною
6. Як називається верхня частина опахала?
м"якою
контурною
шовковистою
пуховою
7. Як називається линька у молодняка?
ювенальна
вікова
миттєва
8. Як називається линька у дорослої птиці?
ювенальна
миттєва
періодична
вікова
9. В якому віці линька починається у курчат?
30 - 45 днів
20 - 30 днів
50 - 55 днів
4 місяці
10. В який період року проходить линька у дорослої птиці?
навесні
взимку
восени
влітку
11. Що відбувається в тонкостінному залозситому шлунку?
в ньому зберігається їжа
в ньому їжа зазнає впливу травних залоз
12. Що розміщено за залозистим шлунком?
розміщений товстостінний мускульний шлунок
розміщений  тонкостінний мускульний шлунок
13. Що відбувається у товстостінному мускульному шлунку?
їжа перетравлюється
їжа розкисає
14. Тонкий відділ кишик відносно довгий чи ні?
довгий
не довгий
15. Куди відкривається товста кишка?
у рот
у тонку кишку
у клоаку
16. У птахів велика печінка чи ні?
велика
не велика
середня
17. Де розміщена підшлункова залоза?
під шлунком
в петлі кишок
в петлі дванадцятипалої кишки
18. З чого складається шлунок?
з залозистої камери
з кишок
з залозистої та м"язової камери
19. Чи є у птахів стравохід?
так
ні
20. Скільки у птахів шлунків?
3
2
1
21. Чим у птахів представлена видільна система?
нирками
сечоводом
нирками і сечоводом
22. На відміну від плазунів, чим у птахів представлені легені?
парабронхами
глоткою
23. Чим доповнюються легені крім парабронхів?
повітряними подушками
тонкостінними повітріними мішками
24. Де розміщуються тонкостінні повітряні мішки?
в усіх внутрішніх органах
між м"язами, в порожнині кісток та під шкірою
обидва варіанти вірні
25. Яку роль виконують повітряні мішки у тілі птаха?
резервуари для повітря
ніяку роль не виконують
26. Коли птах не в польоті, за допомогою чого здіснюється дихання?
за допомогою повітряних мішків
за допомогою опускання і підіймання грудної кістки
за допомогою  опускання грудної кістки
27. Коли птах в польоті за допомогою чого здійснюється дихання?
за допомогою рухів крил
за допомогою опускання і підіймання грудної кістки
28. Під час польту грудна клітка рухома чи не рухома?
рухома
не рухома
29. Коли крила підіймаютьсяповітряні мішки розширюються чи ні?
розширюються
не розширюються
підіймаються
30. Через що у повітряні мішки надходить повітря?
печінку
груди
легені
31. Продовжить речення "Під час опускання крил повітря з легень і передніх мішків виходить на зовні, а із задніх мішків у ....."
легені
груди
на зовні
32. Яке дихання спостерігається у птахів під час польоту?
одинарне
середнє
подвійне
33. Яка температура тіла у птахів?
37,7 градусів
42 градуси
10 градусів
34. Асиміляція - це ....
процес засвоєння поживних речовин, які потрапляють в організм
процес засвоєння поживних речовин,
процес розщеплення складних речовин
35. Дисиміляція - це ...
процес розщеплення складних речовин
процес засвоєння поживних речовин
36. Загальний обмін - це......
обмін речовин та енергії між зовнішнім середовищем та організмом
обмін речовин та енергії між зовнішнім середовищем та організмом, в звичайних умовах існування
це процес засвоєння поживних речовин, які потрапляють в організм
37. Тканинний обмін - це ...
процес засвоєння поживних речовин, які потрапляють в організм
обмін речовин та енергії між зовнішнім середовищем та організмом
обмін речовин в клітинах, органах та тканинах
38. Основний обмін.....
відбувається в організмі при відносному спокої м"язів і оптимальній температурі повітря
відбувається в організмі при відносному спокої м"язів
характеризується обміном речовин в клітинах, органах та тканинах
39. Коли проводиться дослідження основного обміну?
через 3 години, після прийому корму, коли травний тракт повністю звільниться від харчової маси
через 6 годин, після прийому корму, коли травний тракт повністю звільниться від харчової маси
через 10 годин, після прийому корму, коли травний тракт повністю звільниться від харчової маси
40. Що таке позитивний баланс?
коли в організм потрапляє речовин більше, ніж їх використовуються організмом
коли в організм потрапліє речовин менше ніж потрібно
41. У чому полягає метод мічених атомів?
суть його в тому, що на артеріальні  та венозні судини накладається копюла
дозволяє судити по балансу азоту про кількість потрапляємих та розщеплених в організмі білків
оснований на тому, що мічені атоми вводять в організм разом із кормом і визначають їх місце знаходження
42. Що таке білки?
це складні високомолекулірні органічні сполуки, які складаються з амінокислот
це головний енергетичний матеріал, вони беруть участь у побудові оболонок
43. Білковий мінімум - це ...
це така кількістьб білка, яка потрібна для підтримки взотної рівноваги
це така кількість білка, яка потрібна для підтримки азотної рівноваги
це азотна рівновага
44. Жири - це ....
складні високомолекулярні органічні сполуки, які складаються з амінокислот
головний енергетичний матеріал, вони беруть участь у побудові оболонок
45. Де відбувається обмін жирів
у проміжному мозку
у головному мозку
у спинному мозку
46. Коли відбувається гіперглікемія?
коли печінка не встигає синтезувати весь цукор в глікоген
коли печінка встигає синтезувати весь цукор в глікоген
47. При якому захворюванні в сечі знаходиться глюкоза?
гіперглікемія
глюкозурія
48. В залежності від віку птахів кількість води в їх організмі різна чи ні?
так, різна
ні, вона завжди однакова
іноді змінюється
49. Для чого птахам потрібен кальцій?
для побудови м"язів
для побудови скелету, шкаралупи яйця, дзьоба, кісток
50. Як називаються прості білки?
протеїди
протеїни
протони
прокаріоти

Контрольно-тестовий комплекс питань викладача з дисципліни «Селекція с.-г. птахів»
1. Зовнішня будова, яка пов"язана з інтер"єром і продуктивністю, а також зумовлена генетично - це ...
інтер"єр
екстер"єр
конституція
2. Внутрішня будова організму, яка пов"язана з конституцією і продуктивністю і зумовлена генетично - це ...
екстер"єр
конституція
інтер"єр
3. Сукупність анатомічно-фізіологічних властивостей організму, як єдиного цілого, які пов"язані з господасько-корисними ознаками, зумовлені спадковістю та умовами зовнішнього середовища - це ...
інтер"єр
конституція
екстер"єр
4. Які типи конституції характерні для птиці?
грубий, ніжний, пухкий, щільний
грубий, міцний, ніжний, пухкий
міцний, щільний, пухкий, ніжний
5. Для яких порід курей властивий щільний тип конституції?
м"ясних
яєчних
декоративних
6. Який тип конституції характерний для бійцевських курей?
міцний
щільний
пухкий
7. До якого типу конституції належить птиця, яка має агресивну поведінку, низьку несучіть та відтворну здатність?
міцного
щільного
пухкого
8. До якого типу конституції належить птиця, яка має інтенсивний обмін речовин, високу несучість, добрі відтворні якості та рухливий темперамент?
пухкого
щільного
ніжного
9. Який тип конституції характерний для декоративних порід птиці?
ніжний
пухкий
щільний
10. Що можна визначити за ознаками екстер"єру?
кількість яєць що знесла чи знесе птиця
стать, вік, тип контитуції та напрям продуктивності
масу яєць та їх виводимість
11. Кількість знесених яєць однією несучкою - це ...
несучість
яєчна маса
інтенсивність несучості
12. Несучість головним чином залежить від:
спадковості та умов зовнішнього середовища
фізіологічного стану птиці та інтенсивності обміну речовин
всі відповіді вірні
13. Яєчна маса обчислюється шляхом ...
множення показника несучості на середню маску одного яйця
підрахунком кількості знесених яєць куркою за той чи інший період
всі відповіді вірні
14. Чим вища несучість та більш середня маса яєць, тим ...
вища яєчна продуктивність
нижча яєчна продуктивність
15. В м"ясному птахівництві від несучості залежить ...
реалізація яєць на харчові потреби
виведення молодняка, що вирощується на м"ясо
16. Який показник несучості найбільш широко використовується для оцінки яєчної продуктивності?
несучість на середню несучку
несучість на початкову несучку
несучість на кінцеву несучку
17. Кількість знесених яєць групою за певний період розділена на поголів"я на початок періоду - це ...
несучість на кінцеву несучку
несучість на початковуц несучку
несучість на початкову несучку
18. Кількість знесених яєць групою за певний період розподілене на поголів"я на кінець періоду - це ...
несучість на кінцеву несучку
несучість на початкову несучку
несучість на середню несучку
19. Періоди в які несучка несе яйця без перерви називаються ...
інтервалами
несучістю
серіями (циклами)
20. Вік статевої зрілості у самок птиці - це ...
вік птиці в день знесення 1 яйця (в днях)
від досягнення живої маси дорослої птиці
досягнення птицею 6-ти місячного віку
21. Вік статевої зрілості у самців птиці - це ...
вік птиці в день отримання повноцінної сперми (в днях)
вік досягнення живої маси дорослої птиці
вік досягнення птицею 6-місячного віку
22. Максимально інтенсивність несучості протягом тижня чи місяця – це
темп зростання несучості
висота піка несучості
темп зниження несучості
23. Висота піка несучості має особливе значення як показник ...
найбільш повного прояву генетичних можливостей птиці
добрих умов годівлі та утримання
досягнення птицею статевої зрілості
24. Несучість в період піка відрізняється ...
максимальною мінливістю та мінімальною повіторюваністю
мінімальною мінливістю та максимальною повторюваністю
мінімальною мінливістю та мінімальною повторюваністю
25. Показник, що характеризує здатність птиці долати несприятливі фактори середовища при мінімальних втратах продуктивності - це ...
вирівняність несучості
ритмічність несучості
інтенсивність несучості
26. Здатність молодняку птиці нарощувати мускулатуру це:
яєчна продуктивність
яєчно-м"ясна продуктивність
м"ясна продуктивність
27. Яка послідовність сільськогосподарської птиці вірна в залежності від темпу збільшення живої маси?
каченята, індичата, гусенята
гусенята, індичата, каченята
гусенята, каченята, індичата
28. Для характеристики росту молодняку слід зважувати поголівя:1 раз на тиждень
1 раз на місяць
1 раз на 2 місяці
29. Коли краще зважувати птицю?
ввечері
вранці
вдень
30. У якого виду сільськогосподарської птиці самки за живою масою переважають самців?
перепелів і цесарок
індиків
гусей
31. Відбір високопродуктивних життєздатних особин для розмноження, які стійко передають потомкам свої ознаки і усунення тих особин, які є небажаними це:
підбір
селекція
добір
31. У птахівництві добір проводять:
лише за  генотипом
за генотипом і фенотипом
лише за фенотипом
32. У яєчних кросів птиці до основних ознак добору відносять:
несучість та її компоненти, маса яєць, ембріональна і постембріональна  життєздатність молодняку;
статева зрілість, жива маса, ексте"єр, морфологічні показники яєць;
жива маса, швидкість росту молодняку, середньодобовий, абсолютний та
відносний прирости, збереженість
33. У м"ясних кросів птиці до основних ознак добору відносять:
жива маса, швидкість росту молодняку, середньодобовий, абсолютний та відносний прирости, збереженість;
статева зрілість, жива маса, екстер"єр, морфологічні показники яєць;
несучість та її компоненти, маса яєць, ембріональна постембріональна
життєздатність молодняку
34. Чим більша кількість ознак, за якими проводять добір,
тим швидше відбувається їх поліпшення
тим повільніше вібувається їх поліпшення
тим зовсім не відбувається їх поліпшення
35. Які методи селекції використовують у племінній роботі з птицею?
масова, родинна, комбінована селекція
масова і родинна селекція
масова і комбінована селекція
36. Добір птиці за  фенотиповою оцінкою (індивідуальною або груповою) без урахування походження або ступеня спорідненості це:
масова селекція
родинна селекція
комбінована селекці
37. Оцінка, підбір, добір не окремих особин, а семей і родин за фенотипом і генотипом це:
масова селекція
комбінована селекція
родинна селекція
38. Які розрізняють способи комбінованої селекції?
послідовна (тендемна) селекція спосіб незалежних рівнів бракування і селекції за індексами;
спосіб незалежних рівнів бракування
селекція за індексами
39. Які розрізняють типи  конституції?
міцна, м'яка, ніжна
міцна, ніжна, груба
міцна, щільна, пухка, ніжна, груба
40. Птиця якого типу конституції відрізняється агресивною поведінкою?
груба
міцна
пухка
41. Що визначають відношенням маси грудних м'язів до маси тушки?
м'ясність тушки
їстівна частина
м'ясність грудей
42. Добір птиці за екстер'єром у селекційно-племінній роботі називається:
масовою селекцією
конверсією
бонітування птиці
43. Що розраховується відношенням ширини грудей до довжини тулуба?
індекс грудей
індекс збитості
індекс широкогрудості
44. Як розрахувати середньодобовий приріст?
m(кінцева)- m(початкова)
(m(кінцева)+ m(початкова))/кількість днів
(m(кінцева)- m(початкова))/кількість днів
45. Що вимірюють кутоміром?
довжину кіля
кут грудей
глибину грудей
46. Як обчислюється несучість при груповому методі обміну?
(ВІРНА)  несучість на середню несучку*середнє поголів'я
(несучість на середню несучку*середнє поголів'я за цей період)/100
(сума поголів'я на початок+на кінець періоду)/2
47. Цикл яйцекладки - це…
кількість яєць, знесених птицею підряд
час від початку до закінчення несучості
коли одна несучка прожила день
48. Кількість яєць, знесених птицею підряд, після чого настає перерва(інтервал), називається…
серія
цикл яйцекладки
кормодень
49. Що визначають відношенням загальних витрат корму за період вирощування до різниці між кінцевою і початковою ж.м.?
їстівну частину
витрати корму
індекс збитості
50. В яку частину тіла кільцюють криломітками селекційний добовий молодняк?
в ліве крило
на шию
в праве крило
на праву ногу

Контрольно-тестовий комплекс питань викладача з дисципліни «Інкубація яєць с.-г. птахів»

1. З яких яєць курчата виводяться раніше?
дрібних
середніх
великих
2. Яка середня вага качиного яйця?
50 - 60 г
60 - 70 г
80 - 90 г
100 - 120 г
3. Яка середня вага індичого яйця?
50 - 60 г
60 - 70 г
80 - 90 г
100 - 120 г
4. Яка середня вага цесариного яйця?
45 - 55 г
35 - 45 г
55 - 65 г
5. Який звук видає ушкоджене яйце при постукуванні ним об інше?
глухий
дзвінкий
хруский
6. Який звук видають про постукуванні одне об інше яйце з тонкою шкаралупою?
дзвінкий
глухий
хрусткий
7. Який діаметр повітряної камери повинно мати яйце на початок інкубації?
12 - 14 мм
15 - 17 мм
16 - 18 мм
8. Яку висоту повітряної камери повинно мати яйце на початок інкубації?
2 мм
3 мм
4 мм
9. Який діаметр і висоту повітряної камери повинно мати яйце на початок інкубації?
15 - 17 мм і 2 мм
15 - 17 мм і 4 мм
12 - 14 мм і 2 мм
12 - 14 мм і 4 мм
10. Яку питому вагу мають свіжі яйця?
1,063 - 1,073 г
1,075 - 1,090 г
1,085 - 1,095 г
11. Який розчин використовують для визначення питомої ваги?
розчин солі
рохчин марганцю
розчин соди
12. Яким приладом перевіряється щільність розчину для визначення питомої ваги яйця?
аремометром
тахометром
гігрометром
13. Скільки потрібно розчинити солі у 1 л води, щоб яйце зпитомою вагою 1,075 перебувало у завислому стані?
115 г
117 г
130 г
175 г
14. Скільки потрібно розчинити солі у 1 л води, щоб яйце зпитомою вагою 1,090 перебувало у завислому стані?
115 г
130 г
170 г
190 г
15. Питома вага яйця визначається ....
відношенням ваги яйця у повітрі до різниці між вагою яйця у повітрі і вагою яйця у воді;
відношенням ваги яйця у повітрі до ваги яйця у воді;
відношенням різниці між вагою яйця у повітрі і вагою яйця у воді до ваги яйця у повітрі
16. Для яких яєць у штучній інкубації сприятливо впливають на розвиток зародка періодичні зниження температури?
для качиних і гусячих
для цесариних і голубиних
для індичих і курячих
17. Яйця яких видів птахів з наведених нижче виділяють більше тепла?
качині і гусячі
цесарині і голубині
індичі і курячі
18. Як впливають періодичні охолодження на яйця, які інкубуються?
прискорюють обмін речовин і тонизують нервову систему
уповільнюють обмін речовин і тонизують нервову систему
прискорюють обмін речовин і гальмують нервову систему
уповільнюють обмін речовин і гальмують нервову систему
19. Чи може зародок пережити підвищення температури до 47 град. Цельсія?
так, у перші години інкубації
ні, не може
так, але при умові доброї вентиляції
20. З підвищенням температури відносна вологість в інкубаторі ....
знижується
збільшується
залишається на рівні
21. Із зниженням температури відносна вологість в інкубаторі ...
знижується
збільшується
залишається на рівні
22. Повноцінні інкубаційні яйця повинні мати ...
правильну форму, допускається незначне пошкодження шкаралупи на тупому кінці
правильну форму, повітряна камера ледь зміщена
правильну форму, які при просвічуванні мають оранжево-червоний колір
будь-якого розміру з повітряною камерою на тупому кінці
23. Основним методом визначення якості яєць в лабораторних умовах є:
визначення густини жовтка і білку
визначення рН
визначення цукру в білку і жовтку
24. Допоміжним (не обов'язковим) методом визначення якості яєць в лабораторних умовах є:
визначення рН
визначення вітамінів А і В2
визначення товщини шкаралупи
визначення густини жовтка і білку
25. Забервлення шкаралупи курей яєчних порід ...
біле
від світло-кремового до темно-коричневого
біле з зеленим відтінком і восковим покривом
в червоних цятках
26. Яка оптимальна температура інкубування курячих яєць?
36,5 град.
37,5 град.
38,5 град.
40 град.
27. Яка оптимальна температура інкубування качиних яєць?
36,7 град.
37,5 град.
37,7 град.
37,9 град.
28. Яка оптимальна температура інкубування гусячих яєць?
37,5 град.
37,7 град.
37,8 град.
37,9 град.
28. Яка оптимальна температура  інкубування індичих яєць?
37,5 град.
37,7 град.
37,7 град.
37,9 град.
29. Які яйця найкращі для інкубації?
середні
малі
великі
30. На яку добу проводять перше просвічування яєць курей яєчних кросів?
6
6,5
7
7,5
31. На яку добу проводять друге просвчування яєць курей яєчних кросів?
10
10,5
11
11,5
32. На яку добу проводять третє просвічування яєць курей яєчних кросів?
16,5
17
18
18,5
33. На яку добу проводять перше просвічування яєць курей м'ясних кросів?
6
6,5
7
7,5
34. На яку добу проводять друге просвічування яєць курей м'ясних кросів?
10
10,5
11
11,5
35. На яку добу проводять третє просвічування яєць курей м'ясних кросів?
16,5
17
18
18,5
36. На яку добу проводять перше просвчування яєць качок лешких кросів?
7
7,5
8
8,5
37. На яку добу проводять друге просвічування яєць качок легких кросів?
11,5
12
12,5
13
38. На яку добу проводять третє просвічування яєць качок легких кросів?
13
13,5
14
14,5
39. На яку добу проводять перше просвічування яєць качок важких кросів?
7
7,5
8
8,5
40. На яку добу проводять друге просвічування яєць качок важких кросів?
12,5
13
13,5
14,5
41. На яку добу проводять третє просвічування яєць качок важких кросів?
24,5
25
25,5
27,5
42. На яку добу проводять перше просвічування яєць індиків легких кросів?
7
7,5
8
8,5
43. На яку добу проводять друге просвічування яєць індиків легких кросів?
13
13,5
14
14,5
44. На яку добу проводять третє просвічування яєць індиків легких кросів?
14
14,5
25
25,5
45. На яку добу проводять перше просвічування яєць індиків важких кросів?
7
7,5
8
8,5
46. На яку добу проводять друге просвічування яєць індиків важких кросів?
12,5
13
13,5
14,5
47. На яку добу проводять третє просвічування яєць індиків важких кросів?
24
24,5
25
25,5
48. На яку добу проводять перше просвічування яєць цесарок?
7
7,5
8
8,5
49. На яку добу проводять друге просвічування яєць цесарок?
13
13,5
14
14,5
50. На яку добу звичайно проходить накльов яєць качок?
25 діб
25 діб і 6 годин
25 діб і 8 годин
25 діб і 12 годин

Контрольно-тестовий комплекс питань викладача з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва»

1. Інтервал яйценосності - це:
Час від початку до закінчення яйцекладки.
Кількість непродуктивних днів між циклами яйцекладки.
Кількість яєць, знесених підряд.
2. Статева зрілість у птиці визначається:
Віком, в якому знесене перше яйце.
Кількістю яєць, знесених куркою за певний період (місяць, рік).
Кількістю потомків, одержаних від одного самця або самки за певний період.
Кількістю знесених яєць за рік, масою яйця і кількістю яєчної маси.
3. Назвіть типи птахівничих господарств.
Племінні і промислові.
Птахоферми  та птахофабрики.
Спеціалізовані птахівничі об’єднання.
Господарства-репродуктори 1 та 2 порядку.
4. Які існують системи птахівництва?
Екстенсивна і інтенсивна. 
Кліткова.
На підлозі.
Вигульна.
5. Який вихід м’яса в живій масі від однієї курки за рік можна отримати?
140 - 160 кг.
100 - 110 кг.
70 - 80 кг.
50 - 60 кг.
7. Який вихід м’яса в живій масі від однієї індички за рік, кг можна отримати?
400 - 450.
200 - 250
150 - 200.
100 - 150.
8. Який вихід м’яса в живій масі від однієї гуски за рік, кг можна отримати?
200.
150.
100.
90.
9. Яку кількість молодняку від однієї курки можна отримати, гол. ?
100 - 200.
80 - 90.
70 - 80.
60 - 70.
10. Яку кількість молодняку від однієї качки за рік можна отримати, гол.?
110 - 120.
60 - 70.
90 - 100.
80 - 90.
11. Яку кількість молодняку від однієї гуски за рік можна отримати, гол.?
50.
100.
90.
80.
12. Яку кількість молодняку від однієї індички за рік можна отримати, гол.?
110 - 120.
50 - 60.
80 - 90.
70 - 80.
13. Яка яєчна продуктивність курей кроса "Білорусь -9", шт.?
250 - 260.
230 - 250.
210 - 215.
200 - 210.
14. Яка маса курячих яєць, г?
50 - 75.
45 - 50.
40 - 45.
38 - 40.
15. Яка маса качиних яєць, г?
60 - 105.
50 - 60.
48 - 50.
40 - 45.
16. Яка маса індичих яєць, г?
60 - 105.
50 - 60.
45 - 50.
40 - 45.
17. Яка маса гусячих яєць, г?
120 - 230.
180 - 200.
90 - 130.
90 - 120.
18. Назвіть яєчні породи курей?
Російська біла, леггорн, італійські куропаточні, мінорки.
Російська біла, леггорн, корніш.
Леггорн, російська біла, плімутрок.
Леггорн, первомайські, адлерські.
19. Назвіть м’ясні породи курей?
Корніш, плімутрок, кохіхіни, брама, лангшани.
Брама, кохіхіни, московські.
Брама, російська біла, род-айланд.
Кохіхіни, первомайські, ленінградські білі.
20. Назвіть м’ясо-яєчні породи і породні групи курей?
Кучинські ювілейні кури, московські, загорські лососеві кури, первомайські,   адлерські сріблясті, юрловські голосисті, полтавські, род-айланд, нью гемпшир.
Первомайські, род-айланд, брама, кохіхіни.
Адлерські сріблясті, нью- гемпшири, російська біла, леггорн.
Полтавські, сусекс, кохіхіни, брама, російська біла.
21. Який вид сільськогосподарської птиці має статі "гаманець" та "шишка"?
Півень.
Гусак.
Індик.
Селезень.
22. Який вид сільськогосподарської птиці має статі "корали" та "борода"?
Півень.
Гусак.
Індик.
Селезень.
23. Який вид сільськогосподарської птиці має статі "сережки" та "гребінь"?
Півень.
Гусак.
Індик.
Селезень.
24. При використанні яких м’ясо-яєчних порід у створенні спеціалізованих яєчних кросів курей  успадковується кремовий колір яєць:
Род-айленд, нью-гемпшир.
Плімутрок, леггорн.
Род-айленд, лангшан.
Павловські золотисті та фавероль.
25. Предком домашніх порід качок є:
Пеганка.
Мандаринка.
Кряква.
Луток.
26. Які породи гусей розводяться на Україні?
Роменська порода, холмогорська, велика сіра, горківська порода, італійські білі гуси, рейнська порода, оброшинські гуси.
Роменська порода, велика сіра, адлерські гуси, шадринська порода.
Роменська порода, арзамаська, кубанська.
Роменська порода, калужські гуси, володимирські гуси.
27. Розвиток грудного м'яза характеризують проміри:
Довжина тулуба, глибина грудей, довжина плесни.
Глибина грудей, довжина кіля, обхват тіла.
Довжина тулуба, довжина гомілки, довжина шиї.
Глибина грудей, довжина кіля, довжина плесни.
28. Мірною стрічкою вимірюється:
Довжина стегна, обхват грудей, гомілки, плесни.
Ширина грудей, голови, глибина грудей.
Кут грудей, довжина тулуба, довжина кіля, обхват плесни.
Довжина тулуба, обхват грудей, довжина кіля, довжина стегна і гомілки, обхват плесни.
29. Як визначається індекс збитості?
Маса тіла * 100 : довжину тулуба.
Довжина шиї * 100 : довжину тулуба.
Ширина таза * 100 : довжину тулуба.
Охват тулуба * 100 : довжину тулуба.
30. Як визначається індекс м’ясності?
Маса тіла  * 100 : довжину тулуба.
Довжина кіля * 100 : довжину тулуба.
Довжина шиї * 100 : довжину тулуба.
Ширина таза * 100 : довжину тулуба.
31. До їстівних частин тушок відносять... .
М’язи, шкіру, підшкірний та внутрішній жир, печінку, серце.
М’язовий шлунок, нирки, м'язи, серце, легені.
Шкіра, селезінка, трахеї, підшкірний та внутрішній жир, м'язи.
32. Дорослі індики мають масу:
6-10 кг
10-15 кг
13-25 кг
15-18 кг
33. Дорослі качки мають масу:
1,6-2 кг
1.5-2.5 кг
3-5 кг
6-7 кг
34. Спеціалізовані лінії якої породи використовуються як материнські при створенні яєчних і м’ясних кросів:
Род-айленд.
Нью-гемпшир.
Плімутрок.
Леггорн.
35. Каплун - це:
Півень м’ясних порід курей.
Самець фазанів.
Кастрований самець птиці.
Кастрований півень.
36. Домашня курка  походить від:
Австралійської великоногої курки.
Сміттєвих курей.
Банківської курки.
Кущової курки.
37. Курка належить до родини:
Великоногих курей.
Краксів.
Фазанових.
Тетеревових.
38. Зазначте для ширини грудей у птиці точки взяття промірів.
Від плечолопаткового суглобу до задньоверхнього виступу сідничної кістки.
Між боковими точками плечолопаткових суглобів від останнього шийного хребця і  до переднього краю кіля грудної кістки.
За крилами, через останній шийний хребець і передній кінець кіля грудної кістки.
39. Породи курей розподіляються по напрямку продуктивності на:
Яєчні, м’ясо-яєчні, м’ясні, бійцеві, декоративні.
Яєчні, пухові, м’ясні, бійцеві, декоративні.
Декоративні, спортивні, м’ясні, яєчні, комбіновані.
40. Прабатьківщиною всіх порід індичок є:
Австралія.
Африка.
Індія.
Америка.
41. За який термін при вирощуванні на мясо бройлери досягають забійного віку, днів?
42 - 56.

70 - 75.

75 - 80.

80 - 90.
42. При формуванні батьківського стада у середньому бажано приймати  на 1 дорослу курку  добових курочок:
1,2 - 1,4

2,0 - 2,5.

3,0 - 3,5.

1,4 - 1,6.

43. При формуванні батьківського стада у середньому бажано приймати на 1 дорослого півня добових півників:
1,2 - 1,4.

2,0 - 2,5.

3,0 - 3,5.

1,4 - 1,6.

44. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів продуктивний період курей та півнів повинен бути не менше, тижнів:
40 - 42.

50 - 52.

54 - 56.

60 - 62.

45. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів зоотехнічна вибраковка за рік повинна бути не більше, %.
20 - 25.

10 - 15.

15 - 20.

30 - 40.

46. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів вихід інкубаційних яєць не менше,%:
60.

80.

65.

70.

47. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів площа підлоги клітинної батареї на 1 голову повинна бути, см квадратних:
320 - 680.

680 - 1080.

1500 - 1800.

1800 - 2080.

48. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів при напільному утриманні кількість несучок на 1 гніздо повинна бути у межах, голів:
2 - 3.

5 - 6.

10 - 12.

15 - 17.

49. При утриманні на підлозі курей батьківського стада яєчних кросів потреби у підстилці, кг/1 гол:
2.

10.

6.

12.

50. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів оптимальна температура у пташнику не менше,градусів С:
8 - 15.

12 - 18.

15 - 25.

20 - 30.
Контрольно-тестовий комплекс питань викладача з дисципліни «Технологія виробництва яєць та м‘яса птахів»
1. Інтервал яйценосності - це:
Час від початку до закінчення яйцекладки.
Кількість непродуктивних днів між циклами яйцекладки.
Кількість яєць, знесених підряд.
2. Статева зрілість у птиці визначається:
Віком, в якому знесене перше яйце.
Кількістю яєць, знесених куркою за певний період (місяць, рік).
Кількістю потомків, одержаних від одного самця або самки за певний період.
Кількістю знесених яєць за рік, масою яйця і кількістю яєчної маси.
3. Назвіть типи птахівничих господарств.
Племінні і промислові.
Птахоферми  та птахофабрики.
Спеціалізовані птахівничі об’єднання.
Господарства-репродуктори 1 та 2 порядку.
4. Які існують системи птахівництва?
Екстенсивна і інтенсивна. 
Кліткова.
На підлозі.
Вигульна.
5. Який вихід м’яса в живій масі від однієї курки за рік можна отримати?
140 - 160 кг.
100 - 110 кг.
70 - 80 кг.
50 - 60 кг.
7. Який вихід м’яса в живій масі від однієї індички за рік, кг можна отримати?
400 - 450.
200 - 250
150 - 200.
100 - 150.
8. Який вихід м’яса в живій масі від однієї гуски за рік, кг можна отримати?
200.
150.
100.
90.
9. Яку кількість молодняку від однієї курки можна отримати, гол. ?
100 - 200.
80 - 90.
70 - 80.
60 - 70.
10. Яку кількість молодняку від однієї качки за рік можна отримати, гол.?
110 - 120.
60 - 70.
90 - 100.
80 - 90.
11. Яку кількість молодняку від однієї гуски за рік можна отримати, гол.?
50.
100.
90.
80.
12. Яку кількість молодняку від однієї індички за рік можна отримати, гол.?
110 - 120.
50 - 60.
80 - 90.
70 - 80.
13. Яка яєчна продуктивність курей кроса "Білорусь -9", шт.?
250 - 260.
230 - 250.
210 - 215.
200 - 210.
14. Яка маса курячих яєць, г?
50 - 75.
45 - 50.
40 - 45.
38 - 40.
15. Яка маса качиних яєць, г?
60 - 105.
50 - 60.
48 - 50.
40 - 45.
16. Яка маса індичих яєць, г?
60 - 105.
50 - 60.
45 - 50.
40 - 45.
17. Яка маса гусячих яєць, г?
120 - 230.
180 - 200.
90 - 130.
90 - 120.
18. Назвіть яєчні породи курей?
Російська біла, леггорн, італійські куропаточні, мінорки.
Російська біла, леггорн, корніш.
Леггорн, російська біла, плімутрок.
Леггорн, первомайські, адлерські.
19. Назвіть м’ясні породи курей?
Корніш, плімутрок, кохіхіни, брама, лангшани.
Брама, кохіхіни, московські.
Брама, російська біла, род-айланд.
Кохіхіни, первомайські, ленінградські білі.
20. Назвіть м’ясо-яєчні породи і породні групи курей?
Кучинські ювілейні кури, московські, загорські лососеві кури, первомайські,   адлерські сріблясті, юрловські голосисті, полтавські, род-айланд, нью гемпшир.
Первомайські, род-айланд, брама, кохіхіни.
Адлерські сріблясті, нью- гемпшири, російська біла, леггорн.
Полтавські, сусекс, кохіхіни, брама, російська біла.
21. Який вид сільськогосподарської птиці має статі "гаманець" та "шишка"?
Півень.
Гусак.
Індик.
Селезень.
22. Який вид сільськогосподарської птиці має статі "корали" та "борода"?
Півень.
Гусак.
Індик.
Селезень.
23. Який вид сільськогосподарської птиці має статі "сережки" та "гребінь"?
Півень.
Гусак.
Індик.
Селезень.
24. При використанні яких м’ясо-яєчних порід у створенні спеціалізованих яєчних кросів курей  успадковується кремовий колір яєць:
Род-айленд, нью-гемпшир.
Плімутрок, леггорн.
Род-айленд, лангшан.
Павловські золотисті та фавероль.
25. Предком домашніх порід качок є:
Пеганка.
Мандаринка.
Кряква.
Луток.
26. Які породи гусей розводяться на Україні?
Роменська порода, холмогорська, велика сіра, горківська порода, італійські білі гуси, рейнська порода, оброшинські гуси.
Роменська порода, велика сіра, адлерські гуси, шадринська порода.
Роменська порода, арзамаська, кубанська.
Роменська порода, калужські гуси, володимирські гуси.
27. Розвиток грудного м'яза характеризують проміри:
Довжина тулуба, глибина грудей, довжина плесни.
Глибина грудей, довжина кіля, обхват тіла.
Довжина тулуба, довжина гомілки, довжина шиї.
Глибина грудей, довжина кіля, довжина плесни.
28. Мірною стрічкою вимірюється:
Довжина стегна, обхват грудей, гомілки, плесни.
Ширина грудей, голови, глибина грудей.
Кут грудей, довжина тулуба, довжина кіля, обхват плесни.
Довжина тулуба, обхват грудей, довжина кіля, довжина стегна і гомілки, обхват плесни.
29. Як визначається індекс збитості?
Маса тіла * 100 : довжину тулуба.
Довжина шиї * 100 : довжину тулуба.
Ширина таза * 100 : довжину тулуба.
Охват тулуба * 100 : довжину тулуба.
30. Як визначається індекс м’ясності?
Маса тіла  * 100 : довжину тулуба.
Довжина кіля * 100 : довжину тулуба.
Довжина шиї * 100 : довжину тулуба.
Ширина таза * 100 : довжину тулуба.
31. До їстівних частин тушок відносять... .
М’язи, шкіру, підшкірний та внутрішній жир, печінку, серце.
М’язовий шлунок, нирки, м'язи, серце, легені.
Шкіра, селезінка, трахеї, підшкірний та внутрішній жир, м'язи.
32. Дорослі індики мають масу:
6-10 кг
10-15 кг
13-25 кг
15-18 кг
33. Дорослі качки мають масу:
1,6-2 кг
1.5-2.5 кг
3-5 кг
6-7 кг
34. Спеціалізовані лінії якої породи використовуються як материнські при створенні яєчних і м’ясних кросів:
Род-айленд.
Нью-гемпшир.
Плімутрок.
Леггорн.
35. Каплун - це:
Півень м’ясних порід курей.
Самець фазанів.
Кастрований самець птиці.
Кастрований півень.
36. Домашня курка  походить від:
Австралійської великоногої курки.
Сміттєвих курей.
Банківської курки.
Кущової курки.
37. Курка належить до родини:
Великоногих курей.
Краксів.
Фазанових.
Тетеревових.
38. Зазначте для ширини грудей у птиці точки взяття промірів.
Від плечолопаткового суглобу до задньоверхнього виступу сідничної кістки.
Між боковими точками плечолопаткових суглобів від останнього шийного хребця і  до переднього краю кіля грудної кістки.
За крилами, через останній шийний хребець і передній кінець кіля грудної кістки.
39. Породи курей розподіляються по напрямку продуктивності на:
Яєчні, м’ясо-яєчні, м’ясні, бійцеві, декоративні.
Яєчні, пухові, м’ясні, бійцеві, декоративні.
Декоративні, спортивні, м’ясні, яєчні, комбіновані.
40. Прабатьківщиною всіх порід індичок є:
Австралія.
Африка.
Індія.
Америка.
41. За який термін при вирощуванні на мясо бройлери досягають забійного віку, днів?
42 - 56.

70 - 75.

75 - 80.

80 - 90.
42. При формуванні батьківського стада у середньому бажано приймати  на 1 дорослу курку  добових курочок:
1,2 - 1,4

2,0 - 2,5.

3,0 - 3,5.

1,4 - 1,6.

43. При формуванні батьківського стада у середньому бажано приймати на 1 дорослого півня добових півників:
1,2 - 1,4.

2,0 - 2,5.

3,0 - 3,5.

1,4 - 1,6.

44. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів продуктивний період курей та півнів повинен бути не менше, тижнів:
40 - 42.

50 - 52.

54 - 56.

60 - 62.

45. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів зоотехнічна вибраковка за рік повинна бути не більше, %.
20 - 25.

10 - 15.

15 - 20.

30 - 40.

46. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів вихід інкубаційних яєць не менше,%:
60.

80.

65.

70.

47. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів площа підлоги клітинної батареї на 1 голову повинна бути, см квадратних:
320 - 680.

680 - 1080.

1500 - 1800.

1800 - 2080.

48. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів при напільному утриманні кількість несучок на 1 гніздо повинна бути у межах, голів:
2 - 3.

5 - 6.

10 - 12.

15 - 17.

49. При утриманні на підлозі курей батьківського стада яєчних кросів потреби у підстилці, кг/1 гол:
2.

10.

6.

12.

50. При утриманні курей батьківського стада яєчних кросів оптимальна температура у пташнику не менше,градусів С:
8 - 15.

12 - 18.

15 - 25.

20 - 30.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
біологія птахів
селекція с.-г. птахів
інкубація яєць с.-г. птахів
технологія виробництва продукції птахівництва
технологія виробництва яєць та м'яса птахів

Новини

Середа, 20 лютого 2019
«Козацькі ігри» у Сумському НАУ
19 лютого спортивний комплекс Сумського національного... Детальніше...
Вівторок, 19 лютого 2019
ІІІ щорічний бал юридичного факультету
15 лютого юридичний факультет Сумського НАУ провів уже... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
На факультеті ЕіМ відбувся семінар
13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Вітємо із захистом!
Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Екскурсія для наймолодших у Сумському НАУ
14 лютого учні 2-В класу школи І-го ступеня №30 «Унікум»... Детальніше...
Неділя, 17 лютого 2019
День відкритих дверей у Сумському НАУ
16 лютого у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 15 лютого 2019
Закохані у Сумському СНАУ
День Святого Валентина – свято любові, турботи та... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
Перемога колективу СНАУ на ІХ Чемпіонаті України
10 лютого у Києві проходив ІХ Чемпіонат України серед... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
«Школярка-панянка» отримала нових випускниць
10 лютого в місті Тростянець Сумської області відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 08 лютого 2019
ОСС СНАУ вперше звітував про виконану роботу
7 лютого у залі ректорату Сумського національного... Детальніше...
Середа, 06 лютого 2019
Володимира Ладику обрано ректором Сумського НАУ
6 лютого 2019 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Обрання членів Наукового комітету
З 29 січня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Старости академічних груп університету зібралися на засідання
4 лютого відбулосязасідання старост академічних груп... Детальніше...
Четвер, 31 січня 2019
Представники 4 факультетів СНАУ відвідали передвиборчий захід
В останній день січня в Сумському національному... Детальніше...
Середа, 30 січня 2019
Володимир Ладика звернувся до представників ще двох факультетів
30 січня в стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.