English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Положення про кафедру

Робочі навчальні програми

Загальна інформація

Кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва була створена в  2005році на факультеті ветеринарної медицини Сумського НАУ.

Очолює кафедру професор, доктор ветеринарних наук, проректор з наукової роботи Фотіна Тетяна Іванівна

 

Склад кафедри

Фотіна Т.І., завідувач кафедри, професор, д.в.н., Відмінник освіти України 
Березовський А.В., професор, д.в.н.., Заслужений працівник ветеринарної медицини України
Лівощенко Л.П., доцент, к.в.н.
Дворська Ю. Є., доцент, к.в.н.
Касяненко О.І., професор, д.в.н.
Авраменко Н.О., доцент, к.в.н.
Петров Р.В., професор, д.в.н.
Нагорна Л.В., професор, д.в.н.
Фотін О.В., доцент, к.в.н.
Тітова Т.В., доцент к.б.н.
Долгорукова В.О., ст. лаборант

 

Матеріально-технічна база

В наявності на кафедрі є спеціалізована лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, дві спеціалізовані лабораторії мікробіології та лабораторія зоогігієни. Для проведення занять зі студентами та проведення наукової роботи на кафедрі є обладнання: термостати, сушильні шафи, водяні бані, гомогенізатори, шуттель-апарати, струшувачі пробірок, центрифуги, автоклав, інкубатор, прилад "Екомілк" та ін. Мікробіологічні дослідження з патологічним матеріалом проводяться в боксі.

Напрямки наукової роботи кафедри

Моніторинг хламідіозної інфекції великої рогатої худоби в господарствах Північно-східної України, розробка сучасних методів діагностики та профілактики.

Мікотоксикози тварин, вплив на фізіологічні параметри та показники відтворення, удосконалення діагностики та лікування

Патологія кінцівок у продуктивних тварин (етіологія, патогенез, діагностика, та вдосконалення засобів боротьби).

Оцінка ефективності застосування сучасних антисептиків та дезінфектантів для отримання екологічно-чистої та якісної продукції тваринного походження.

Впровадження більш досконалих методів діагностики, лікування і профілактики заразних хвороб птиці ряду курячих: кури, індики, перепела, страуси.

Оцінка ефективності застосування сучасних антисептиків та дезінфектантів для отримання екологічно-чистої та якісної продукції бджільництва.

Система моніторингу, методів контролю і ветеринарно-санітарних заходів щодо якості та безпеки продукції тваринництва при хворобах бактеріальної етіології.

Моніторинг кампілобактеріозної інфекції птиці, розробка методів діагностики, профілактики та розробка методів контролю щодо якості та безпеки продуктів птахівництва.

Розробка та впровадження нових методів та засобів діагностики, терапії і профілактики інфекційних хвороб з метою отримання екологічно безпечну продукцію тваринництва

Моніторинг продукції птахівництва з залишковими кількостями ГМО та удосконалення методів ідентифікації по їх виділенню.

Розробка норм та мікробіологічне обґрунтування будівельних матеріалів при будівництві тваринницьких ферм.

Розробка засобів лікування та профілактики заразних хвороб риби. Удосконалення ветеринарно-санітарної оцінки при захворюваннях риби та інших гідробіонтів. 

Список студентських наукових гуртків,
що працюють на кафедрі:

1. Ветсанексперт
2. Мікробіолог
3. Основ біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології
4. Гігієна тварин та продуктивність

Навчально - методична робота

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

1."Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва "
2. "Якість та безпека продуктів тваринництва"
3. "Ветеринарна мікробіологія та імунологія"
4. "Ветеринарна імунологія"
 5. "Ветеринарна гігієна та санітарія"
6. "Ветеринарна санітарія"
7 "Технічна мікробіологія"
8. "Мікробіологія"
9. "Мікробіологія з основами вірусології"
10. "Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології"
11. Ветеринарна радіобіологічно-гігієнічна експертиза
12. Основи ветеринарно-санітарної мікробіології
13. Ветеринарно-санітарний нагляд за виробничими процесами у тваринництві"Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва" Метою вивчення дисципліни є вивчення комплексу санітарно-гігієнічних, діагностичних та спеціальних досліджень харчових (м'ясо, молоко, риба, яйця, мед) і сировинних (шкіра, вовна) продуктів тваринного та рослинного походження з метою науково обґрунтованої ветеринарно-санітарної оцінки цих продуктів. Запобігання захворювань людей антропозоонозами та іншими хворобами, що передаються через продукти тваринництва.
“Якість та безпека продуктів тваринництва” метою вивчення дисципліни є вивчення комплексу санітарно-гігієнічних та спеціальних досліджень харчових (м’ясо, молоко, риба, яйця) і сировинних (шкіра, вовна) продуктів тваринного походження з метою науково обґрунтованої оцінки цих продуктів. Запобігання захворювань людей антропозоонозами та іншими хворобами, що передаються через продукти тваринництва.
"Ветеринарна мікробіологія" метою вивчення дисципліни є формування глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань систематики, морфології, фізіології, генетики та екології мікроорганізмів, знання умов виникнення і перебігу інфекційних хвороб і механізму формування імунітету, методів лабораторної діагностики, специфічної профілактики і терапії інфекційних хвороб.
“Ветеринарна імунологія” – метою вивчення дисципліни є опанування студентом знань о імунітеті, його різновидах, факторах, що його стимулюють та пригнічують. Студенту надається інформація щодо застосування вакцин, сироваток та інших біологічних препаратах, а також про методи їх застосування.
“Гігієна сільськогосподарських тварин” - опанування студентом теоретичної і практичної основи впливу нормальних і відхилених від норми факторів навколишнього середовища на організм тварин, зоогігієнічні нормативи і правила утримання, годівлі, поїння, догляду й вирощування різних груп тварин, методів дослідження об’єктів навколишнього середовища і шляхи її поліпшення. Студенти повинні оволодіти прийомами оцінки навколишнього середовища і мікроклімату приміщення, профілактичними прийомами боротьби з хворобами тварин.
“Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології” науково-теоретичні основи екології, структуру сучасної екології, основні методи екології, лімітуючий вплив екологічних факторів, діапазон між мінімумом і максимумом екологічного фактору, екологічну класифікацію організмів, захворювання тварин, що виникають внаслідок лімітуючої дії екологічних факторів; визнёачення популяції та її критерії, структуру та функції, особливості популяцій рослин та тварин, співіснування популяцій, їх розмір та динаміку, хвороби тварин, які виникають внаслідок неекологічних змін в популяціях, вроджені вади розвитку і потворності, наукове визначення термінів: екосистема, біоценоз, біогеоценоз, розрізняти ресурси та умови існування живих організмів і знати основні їх види, знати, що таке біом, перерахувати основні біоми та екосистеми Земної Кулі, знати структуру БГЦ, його живі та неживі компоненти, знати класифікацію БГЦ та особливості с.г. екосистем; структуру і функції пасовищних БГЦ та БГЦ тваринницьких комплексів, вплив стада як екологічного фактору на рослинність і грунт пасовищ, причини отруєнь тварин внаслідок зростання отруйних рослин, причини аліментарних захворювань, незаразні та інфекційні хвороби тварин, профілактичні заходи хвороб тварин в період їх стійлового утримання; еколого-ветеринарні заходи при виробництві екологічно чистої продукції тваринництва, поняття “екологічно чиста продукція”, якими речовинами забруднюється атмосфера, гідросфера, ґрунти, знати основні види токсикантів, що можуть бути в харчових продуктах, лікувально-профілактичні заходи.
Ветеринарна санітарія - метою вивчення дисципліни є проведення дослідження комплексу спеціальних заходів спрямованих на розгляд розділів ветеринарної санітарії на виробництві та проведення виробничого ветеринарного контролю якості продукції тваринного та рослинного походження з метою науково обґрунтованої ветеринарно-санітарної оцінки продуктів, визначення критичних контрольних точок на виробничих лініях по переробці харчових продуктів.

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

1. Фотіна Т.І.
1984 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Роль біологічних властивостей Е. соli в патології колібактеріозу птиці” на засіданні спеціалізованої вченої ради Ленінградського ветеринарного інституту за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, імунологія та мікологія. В 2003 році захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні і практичні основи контролю основного спектру умовно-патогенних мікроорганізмів при інфекційних хворобах птиці” на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків за спеціальністю 16.00.03 - ветеринарна вірусологія і мікробіологія.

2. Лівощенко Л.П.
Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук в 1979 році в Ленінградському ветеринарному інституті на тему “Використання реакції нейтралізації і зараження ембріонів для визначення резистентності птиці до онкорно вірусів” по спеціальності епізоотологія, вірусологія, мікробіологія, мікологія і онкологія.

3. Дворська Ю. Є.
Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук в 2001 році по спеціальності 16.00.04 в Інституті експериментальної клінічної ветеринарної медицини м. Харків на тему “Вплив сорбентів на прояви аурофузарино- та Т-2 токсикозу у перепелів”.

4. Касяненко О.І. 
Захистила дисертацію подану на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія на тему ”Удосконалення методів діагностики і профілактики кампілобактеріозу птиці” в 2005 році в Інституті експериментальної клінічної ветеринарної медицини м. Харків.

5. Авраменко Н.О.
Захистила дисертацію в м. Харків Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за шифром 16.00.08. - епізоотологія та інфекційні хвороби у 2003 році. Тема дисертаційної роботи “Асоційовані респіраторні хвороби свиней (клініко-епізоотологічні особливості, система терапії та профілактики)”.

6. Вершняк Т.В.
Захистила 24.10.2003р. – м. Щелково (Росія), нострифікація 15.03.2006р. – м. Київ дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему “Умовно-патогенна мікрофлора в птахогосподарствах та діагностика ешерихіозу птиці на основні тест-системи імуноферментного аналізу”.

7. Петров Р.В.
Захистив 18.01.2006р. – м. Харків Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук на тему “Особливості перебігу ешерихіозу птиці на фоні зеараленонтоксикозу”.

8. Нагорна Л.В.

У 2009 році в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького захистила кандидатську дисертацію "Фармако-токсикологічна оцінка ектоцидної дії "Ектосану" при ураженні птиці ектопаразитами".

9. Долбаносова Р.В.

Ветеринарно-санітарні заходи щодо профілактики бактеріальних хвороб страусів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. – Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, 2010.

10. Фотін О.В.

"Обґрунтування методів та способів інтенсифікації відтворної здатності бугаїв – плідників" захистив дисертацію 25 січня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.859.02 у Сумському національному аграрному університеті.

11. Касяненко О.І.

Захистила дисертацію подану на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему ”Теоретичне та експериментальне обґрунтування системи контролю кампілобактеріозу курей” в Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2013.

Співпраця

Всеросійський інститут гельмінтології ім. Скрябіна, м. Москва: “Теоретичне обґрунтування та удосконалення комплексу заходів проти трематодозів тварин з урахуванням соціально-екологічних перетворень в Україні. Дослідження по ідентифікації личинкових стадій фасціол, ідентифікація молюсків”.
Науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної вет. медицини м. Харків: “Терапевтична дія антгельмінтиків на трематоди жуйних. Загальні дослідження експериментальна частина з використанням тварин”.
Курська сільськогосподарська академія м. Курськ: Епізоотологія трематодозів сільськогосподарських тварин. Обмін інформацією, видавництво статей, рекомендацій”.
Всеросійський науково-дослідний інститут птахівництва (м. Ломоносов Ленінградська область): “Вивчення епізоотології і механізму стійкості птиці до неопластичних захворювань на фоні високовірулентних герпес вірусів. Удосконалення існуючих і розробка нових заходів по профілактиці неопластичних захворювань”. Обмін інформацією. Дані рекомендації по діагностиці властивостей пухлинних високовірулентних вірусів.

Український інститут птахівництва Борки, Харківської області:. "Проведення досліджень по групам крові - як тесту до стійкості пухлин". Написані спільні рекомендації щодо використання груп крові як тесту на стійкість до пухлин.

Національний Університет біоресурсів і природокористування (м. Київ): "Вивчення властивостей ДНК-містких вірусів і освоєння полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)". Рекомендації по профілактиці високовірулентних ДНК - і РНК - містких вірусів.

Сумський водоканал, Обласне управління сільського господарства: "Вдосконалення методів очищення стічних вод". За 2009-2011 роки вивчений закордонний та вітчизняний досвід очищення стічних вод. Обстежений стан очисних споруд. Розроблені методичні підходи до вирішення проблем з біологічної і хімічної очистки стічних вод.

Німецько-українська наукова виробнича фірма "Бровафарма", Борщагівський ХФЗ, ТОВ Кронос-Агро, ТОВ Інвек – розробка та впровадження вітчизняних лікарських засобів.

Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів) – розробка контролю безпеки та якості продукції тваринництва 
Науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної вет. медицини м. Харків – удосконалення методів діагностики та профілактики бактеріальних захворювань птиці.
Лабораторія фармакології та токсикології, м. Тулуза (Франція) „Centre de recheches de Toulouse. Laboratorie de pharmacologie toxicologie” -Удосконалення методів діагностики та профілактики мікотоксикозів тварин

Рекомендовано і впроваджено у виробництво:
• Методи лікування і профілактики інфекційних хвороб птиці.
• Інструкція по профілактиці і лікуванню сальмонельозу птиці.
• Рекомендації по діагностики, профілактики і лікуванню ешерихіозу, ієрсініозу, кампілобактеріозу, протейної інфекції птиці, псевдомонозу, стафілококозу, мікотоксикозів та клостридіозів птиці.

 

Запрошення до співпраці 

Кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ пропонує послуги. В наявності на кафедрі є спеціалізована лабораторія якості та безпеки продуктів тваринництва. Лабораторія здійснює:

 1. 1. Проведення до клінічних і клінічних досліджень лікарських препаратів та дезінфікуючих засобів;
 2. 2. Бактеріологічні дослідження:
 • Первинне виділення збудників бактеріальних інфекцій.
 • Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих і клінічно хворих тварин і птиці.
 • Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих тварин і птиці.
 • Бактеріологічне дослідження води.
 • Оцінка бактеріальної забрудненості машини для перевезення птиці та інкубаційного яйця.
 • Staphylococcus / Streptococcus. Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих тварин і птиці.
 • Enterobacteriaceae (E.coli / Salmonella та ін.). Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих тварин і птиці.
 • Бактеріологічне дослідження молока при маститах Бактеріологічне дослідження підстилки.
 • Виділення широкого спектру бактерій в інкубаторі.
 • Бактеріологічне дослідження корму (загальна кількість бактерій).
 • Бактеріологічне дослідження корму (Staphylococcus aureus).
 • Бактеріологічне дослідження корму (патогенні ентеробактерії).
 • Бактеріологічне дослідження сперми (загальна к-сть бактерій, колі-титр).
 • Бактеріологічне дослідження сперми та урогенітального тракту свиней, ВРХ.
 • Бактеріологічне дослідження продуктів харчування (м'ясо, молоко, риба, мед, яйце).
 1. 3. Токсикологічні дослідження:
 • Кадмій (аналіз кормів, води).
 • Свинець (аналіз кормів, води).
 • Марганець (аналіз кормів, води).
 • Залізо (аналіз кормів, води).
 • Мідь (аналіз кормів, води).
 • Нікель (аналіз кормів, води).
 • Цинк (аналіз кормів, води).
 • Кобальт (аналіз кормів, води).
 • Магній (аналіз кормів, води).
 • Визначення кальцію (аналіз кормів).
 • Визначення нітратів (аналіз кормів, води).
 • Визначення солі (натрію, хлориду натрію, хлоридів) (аналіз кормів, води).
 • Визначення фосфору в кістках с/г тварин і с/г птиці (діагностичне дослідження).
 • Визначення загального фосфору (аналіз кормів).
 • Визначення мікотоксинів в кормах та продукті тваринного походження
 1. 4. Екологічні дослідження:

вода питна 

 • мінімальний комплекс (12 показників);
 • максимальний комплекс (24 показники);
 • бактеріологічне дослідження води;

ґрунти (валовий вміст речовин)

 • мінімальний комплекс (5 показників);
 • максимальний комплекс (14 показників);
 • додатково ртуть( валовий вміст);

ґрунти (рухомі форми) мінімальний комплекс (5 показників);

 • максимальний комплекс (14 показників);

викиди організовані стаціонарних джерел:

 • котли різних типів;
 • сушильні та тунельні печі;
 • циклони;
 • гальванічні дільниці;
 • та інші джерела.

промислові відходи.

 1. 5. Визначення залишкових кількостей лікарських засобів.
 2. 6. Контроль якості дезінфекції.
 3. 7. Визначення чутливості до антибактеріальних препаратів.
 4. 8. Кафедра здійснює інноваційну, інформаційно-рекламну діяльність та надає науково-консультаційні послуги з питань діагностики, профілактики, лікування інфекційних, інвазійних хвороб та мікотоксинів тварин, птиці та риби.

Новини

Середа, 20 лютого 2019
«Козацькі ігри» у Сумському НАУ
19 лютого спортивний комплекс Сумського національного... Детальніше...
Вівторок, 19 лютого 2019
ІІІ щорічний бал юридичного факультету
15 лютого юридичний факультет Сумського НАУ провів уже... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
На факультеті ЕіМ відбувся семінар
13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Вітємо із захистом!
Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Екскурсія для наймолодших у Сумському НАУ
14 лютого учні 2-В класу школи І-го ступеня №30 «Унікум»... Детальніше...
Неділя, 17 лютого 2019
День відкритих дверей у Сумському НАУ
16 лютого у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 15 лютого 2019
Закохані у Сумському СНАУ
День Святого Валентина – свято любові, турботи та... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
Перемога колективу СНАУ на ІХ Чемпіонаті України
10 лютого у Києві проходив ІХ Чемпіонат України серед... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
«Школярка-панянка» отримала нових випускниць
10 лютого в місті Тростянець Сумської області відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 08 лютого 2019
ОСС СНАУ вперше звітував про виконану роботу
7 лютого у залі ректорату Сумського національного... Детальніше...
Середа, 06 лютого 2019
Володимира Ладику обрано ректором Сумського НАУ
6 лютого 2019 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Обрання членів Наукового комітету
З 29 січня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Старости академічних груп університету зібралися на засідання
4 лютого відбулосязасідання старост академічних груп... Детальніше...
Четвер, 31 січня 2019
Представники 4 факультетів СНАУ відвідали передвиборчий захід
В останній день січня в Сумському національному... Детальніше...
Середа, 30 січня 2019
Володимир Ладика звернувся до представників ще двох факультетів
30 січня в стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.