Шановні відвідувачі сайту! Звертаємо вашу увагу на те, що з 10.09.2018 р. змінено доменне ім’я Сумського національного аграрного університету.

Нове ім’я сайту: snau.edu.ua

English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

ПРОЕКТ

Положення про студентське наукове товариство Сумського національного аграрного університету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення є документом, який регламентує діяльність студентського наукового товариства Сумського НАУ (далі - СНТ).

1.2. Студентське наукове товариство Сумського національного аграрного університету є студентською неприбутковою організацією, створеною з метою організації та допомоги студентам СНАУ в науково-дослідній роботі під час їхнього навчання в університеті. СНТ підзвітне проректору з наукової роботи СНАУ та співпрацює з Радою молодих вчених СНАУ, профкомом студентів та аспірантів СНАУ, студентським самоврядуванням СНАУ та іншими самоврядними організаціями СНАУ.

1.2 Назва організації:
а) українською мовою: Студентське наукове товариство Сумського національного аграрного університету (СНТ СНАУ);
б) російською мовою: Студенческое научное общество Сумского национального аграрного университета (СНО СНАУ);
в) англійською мовою: Student Science Association of SNAU.

1.3. СНТ діє згідно з законодавством України, Статутом університету та цим Положенням.

1.4 Принципи діяльності СНТ.
У своїй діяльності СНТ керується такими принципами:
- верховенства наукової творчості, змагальності та конкурсності;
- рівноправності і самоврядування;
- органічного зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом;
- відкритості та прозорості організаційної діяльності СНТ.

1.5. СНТ СНАУ використовує емблему СНАУ із назвою СНТ СНАУ українською мовою.

1.6. Офіційна адреса СНТ:
40021, Україна, м. Суми, вул. Кірова, 160,
Головний корпус СНАУ, Студентське наукове товариство
Сумського національного аграрного університету

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СНТ

2.1. Метою СНТ є всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності студентів, сприяння підвищенню якості фахової підготовки студентів, розширенню загального і професійного світогляду майбутніх фахівців .

2.2. Основні завдання СНТ:
• сприяння розкриттю творчого потенціалу студентів СНАУ;
• сприяння в підготовці висококваліфікованих фахівців у СНАУ;
• підтримка наукових інтересів студентів СНАУ в різних галузях науки;
• сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді в університеті до наукової діяльності;
• сприяння організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва студентів СНАУ;

2.3 Основні напрямки діяльності СНТ:
• організація наукової діяльності студентів СНАУ;
• інформаційна та просвітницька діяльність серед студентів СНАУ;
• організація і проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, семінарів, конкурсів студентських робіт;
• сприяння роботі студентських наукових гуртків;
• участь студентів у конкурсах, олімпіадах, конференціях;
• організація видання кращих наукових студентських робіт
• організація і проведення круглих столів, конференцій на різну тематику;
• поширення інформації про проведення студентських наукових заходів серед студентів університету;
• подання пропозицій керівництву університету щодо комплектації фондів наукової бібліотеки СНАУ;
• висвітлення діяльності СНТ і поширення інформації з цього приводу;
• здійснення іншої діяльності відповідно цього Положення.

2.4. До студентської наукової роботи відноситься:
• дослідження в галузі науки;
• підготовка до публікації тез, статей на наукову тематику;
• підготовка виставок студентських робіт;
• виступи з підготовленими доповідями на конференціях, круглих столах;
• історико-архівні пошуки, підбір та аналіз цих пошуків.

3. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

3.1. СНТ складається із членів СНТ, які об’єднуються у вищий орган – Раду СНТ.

3.2. Рада СНТ складається з усіх членів СНТ. Цей орган обирає зі складу членів СНТ голову СНТ та секретаря.

3.3. Голова СНТ призначає заступників, які є відповідальними за роботу СНТ на рівні інститутів СНАУ.

4.РАДА СНТ

4.1. На засіданні Ради СНТ головує Голова СНТ.

4.2. Засідання Ради СНТ є правомочним за умови зібрання на засіданні не менше трьох четвертих від загальної кількості членів СНТ.

4.3. Повноваження Ради СНТ:
- обрання Голови СНТ;
- виключне право внесення змін і доповнень до цього Положення;
-заслуховування звіту Голови СНТ;
- розгляд і затвердження основних напрямів діяльності товариства,
- розгляд і затвердження річного плану роботи СНТ.

5. Голова СНТ

5.1. Голова СНТ (далі - Голова) здійснює керівництво поточною роботою СНТ.

5.2. Голова обирається строком на один рік не більше двох строків підряд Радою СНТ шляхом таємного чи відкритого голосування.

5.3. Кандидатом на посаду Голови може бути будь-який член СНТ.

5.4. Голова СНТ:
- головує на засіданнях СНТ. За умови відсутності Голови СНТ головуючим на зборах СНТ призначається найстарший із членів, що зібралися;
- підписує документи СНТ;
- представляє СНТ у СНАУ та за його межами;
- узагальнює, аналізує зауваження і пропозиції щодо діяльності СНТ;
- звітує про діяльність СНТ на засіданні Ради СНТ.

5.5. Повноваження Голови СНТ припиняються на п’ятнадцятий день після обрання нового Голови СНТ.

6. Заступник Голови СНТ.

6.1. Заступник Голови СНТ по кожному інституту СНАУ призначається ним строком на один рік не більше трьох строків підряд.

6.2. Заступник Голови СНТ по інституту СНАУ координує студентську наукову діяльність в межах інституту. Повноваження заступника Голови СНТ припиняються на п’ятнадцятий день після обрання нового Голови СНТ та заступника Голови СНТ.

7. Секретар СНТ

7.1. Секретар СНТ призначається Головою з числа членів СНТ строком на один рік.

7.2. Одна й та ж особа може бути призначена секретарем не більше ніж два строки підряд.

7.3. Секретар займається веденням документації СНТ, відповідає за її збереження.

7.4. Секретар на вимогу члена СНТ зобов’язаний видати копію протоколу засіданя СНТ для ознайомлення.

7.5. У разі відсутності секретаря виконуючого обов’язки секретаря призначає Голова з числа членів СНТ, що зібралися.

8. Члени СНТ.

8.1. Членом СНТ може бути студент чи аспірант СНАУ, який виявив бажання займатися науковою діяльністю в різних галузях науки та визнає це Положення.

8.2. Члени СНТ є вільними у здійсненні права виходу з СНТ.

8.3.Член СНТ зобов’язується бути толерантним до поглядів і світоглядних позицій своїх колег, наукових керівників.

8.4. Для вступу до СНТ необхідно подати письмову заяву на ім’я Голови СНТ, написану власноруч.

8.5. Член СНТ має право:
• брати участь в обговоренні усіх питань діяльності СНТ;
• представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТ;
• бути присутнім і виступати з доповідями на кафедральних та інших конференціях СНАУ;
• брати участь у всіх запланованих СНТ заходах;
• брати участь в наукових студентських екскурсіях;
• вийти зі складу СНТ за власним бажанням;

8.6. Член СНТ зобов'язаний:
• дотримуватись Положення про СНТ;
• покращувати рівень своєї професійної підготовки;
• брати участь у науковій діяльності СНТ;
• виконувати доручення керівника наукового гуртка з організаційних питань;
• пропагувати досягнення науки серед студентів.

9. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження.

9.2. Перший Голова СНТ починає виконувати свої обов’язки одразу після обрання.

9.3. Для організації формування СНТ створюється організаційний комітет.

9.4. Голова оргкомітету приймає заяви на вступ до Товариства і призначає дату проведення Загальних зборів Товариства.

9.5. Голова оргкомітету є головуючим на Загальних зборах до обрання Голови Товариства.

9.6. На прохання СНТ за ним може бути закріплене майно, необхідне для кращої організації його діяльності. Дане питання вирішує Ректор СНАУ .

Новини

П'ятниця, 19 жовтня 2018
Велике прибирання в СНАУ
18 жовтня студенти СНАУ взяли участь у добровільному... Детальніше...
П'ятниця, 19 жовтня 2018
СНАУ презентує свої можливості
17-19 жовтня в Міському Палаці культури проходила ХVІІ... Детальніше...
Четвер, 18 жовтня 2018
Футбольні баталії в СНАУ
У рамках заходів до Дня захисника України, цього... Детальніше...
Вівторок, 16 жовтня 2018
«Від козаків до наших днів – збережемо славу батьків»
14 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, цей день ще з... Детальніше...
Вівторок, 16 жовтня 2018
СНАУ запалює «зірки»
Цей тиждень для Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 12 жовтня 2018
У СНАУ стало більше кандидатів наук
Після засідання спеціалізованої вченої ради К 55.859.03... Детальніше...
П'ятниця, 12 жовтня 2018
Студенти СНАУ взяли участь у шаховому турнірі міста
11 листопада 2018 року на базі Сумського у... Детальніше...
П'ятниця, 12 жовтня 2018
Студенти та викладачі СНАУ проводять дослідження
9 жовтня 2018 року, у рамках науково-дослідного проекту... Детальніше...
Четвер, 11 жовтня 2018
Студенти СНАУ гідно представили себе на змаганнях з кросу
9 жовтня 2018 року на базі Басівського парку пройшла XVI... Детальніше...
Четвер, 11 жовтня 2018
Вітаємо Юлію Лущик з успішним захистом!
Кафедра іноземних мов вітає старшого викладача Юлію... Детальніше...
Середа, 10 жовтня 2018
Студенти СНАУ отримали іменні стипендії голови Сумської ОДА
9 жовтня відбулося урочисте вручення іменних... Детальніше...
Середа, 10 жовтня 2018
Студенти та аспіранти з КНР розпочинають навчання в Сумському НАУ
9 жовтня Сумський національний аграрний університет... Детальніше...
Вівторок, 09 жовтня 2018
У СНАУ відбулися урочистості до Дня юриста
Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначається День... Детальніше...
Понеділок, 08 жовтня 2018
Учителю, твоє ім’я – святе!
Щороку восени ми згадуємо з теплом тих, хто дав нам... Детальніше...
П'ятниця, 05 жовтня 2018
Сумський НАУ надав допомогу бійцям зони АТО
Учора, 4 жовтня 2018 року, співробітники Сумського... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.