English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

Мельник Андрій Васильович, доктор с.-г. наук, в. о. професора кафедри садово-паркового та лісового господарства

Автобіографія

Народився в місті Суми Сумської області 16 травня 1972 року.
В 1993 році закінчив з відзнакою Сумський сільськогосподарський інститут, за спеціальністю “Агрономія”. Під час навчання тричі проходив практику на сільськогосподарських підприємствах Великобританії. По закінченню навчання з лютого по квітень 1994 р. старший лаборант кафедри рослинництва Сумського сільськогосподарського інституту; 1994-1997 рр. аспірант ССГІ; 1997-1999 рр. – асистент. В 1999 році після успішного захисту дисертації Мельнику А.В. було присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.09 “Рослинництво”, у 2002 році - присвоєно вчене звання доцента. В грудні 2003 року обраний членом-кореспондентом Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (Санкт-Петербург) по секції „Екологія”.
Починаючи з 2000 року працював на різних посадах СНАУ: 2000-2002 роки відповідальний секретар приймальної комісії; з серпня 2002 року по липень 2003 року проректор з питань зовнішньої діяльності Сумського національного аграрного університету; з липня 2003 року по липень 2004 року проректор з перспективного розвитку сільського господарства та післядипломної освіти Сумського національного аграрного університету.  2004–2008 роки начальник науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету. В лютому 2013 року після успішного захисту дисертації Мельнику А.В. було присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.09 “Рослинництво”. З березня 2013 року в. о. професора кафедри садово-паркового та лісового господарства.
За період роботи відзначався державними преміями та стипендіями:
Лауреат премії Кабінету Міністрів України “За вагомий внесок молоді в розбудову держави”, стипендіат Кабінету Міністрів Україна для молодих вчених. Нагороджувався грамотами адміністрації університету, управління освіти, Департаменту Аграрної освіти та науки Міністерства Аграрної політики та продовольства України, голови облдержадміністрації Сумської області. Вільно володіє англійською, російської мовами та комп’ютерними технологіями.

Наукова робота
Викладаються дисципліни: „Луківництво та газони”, „Декоративне рослинництво”, „Сучасні технології в зеленому господарстві” для студентів спеціальності «Садовопаркове та лісове господарство, «Сучасні технології в кормовиробництві» для студентів спеціальності „Ветеринарна медицина”.
2. Підготовлені і надруковані методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять з курсу «Луківництво та газони» для спеціальності „Садовопаркрве та лісове господарство», „Системи технологій в рослиннцтві” для спеціальностей „Облік і аудит” „Фінанси”, та а також з курсу „Сучасні технології в кормобиробництві” для студентів спеціальності „Ветеринарна медицина”.
3. Співавтор навчальних посібників з грифом МОН:
- «Рослинництво з основами технології переробки»
- «Технічні культури».
4. Учасник міжнародних проектів в галузі Ландшафтного планування спільно з ВОКU (Австрія) та Nurtingen, (Німеччина);
Готовність до співробітництва
Зміст впроваджувальних компонентів:
насіння високоврожайних сортів соняшнику олійного, кондитерського та декоративного напрямків використання; підбір сортів, гібридів соняшнику і ріпаку та науковий супровід насінництва; розробка технологій вирощування олійного та кондитерського соняшнику, виходячи з матеріально-технічного стану та умов господарств;
розробка технології створення газонів та системи догляду за ними.
Контакти
Службовий: 40021  м. Суми, вул. Кірова 160/5, агрономічний факультет, кафедра садово-паркового та лісового господарства.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Науково–дослідна робота

Веде наукові дослідження за напрямком: “Визначення оптимальних умов реалізації біологічного потенціалу і селекційне удосконалення олійних та декоративних культур в Лісостепу України”.

За даною тематикою має 5 авторських свідоцтва на сорти рослин, а також автор 95 наукових праць в різних видання України, Росії, Польщі.

Авторське свідоцтво на сорт соняшнику Постолянський № 1086

Авторське свідоцтво на сорт соняшнику Сумчанин № 0536

Авторське свідоцтво на сорт соняшнику Онікс № 742

Авторське свідоцтво на сорт соняшнику Час № 0 743

Авторське свідоцтво на сорт рослин № 120138 (соняшник сорт “Хуторянин”) в Реєстрі з 2012 року.

Старший науковий співробітник міжкафедральної лабораторії селекції та технології олійних культур. . Бере участь у дослідженнях державних та госпрозрахункових тем.

З 2002 року виконує керівництво аспірантами.

Основні наукові праці:

Мельник А.В. Агробіологічні особливості вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно-східного Лісостепу України. Монографія - Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 229 с.

Мельник А.В. Вплив якості насіння соняшнику його на продуктивність в умовах Північно-східного Лісостепу України. – Автореферат на звання кандидата с. г. наук. -Київ, 1998. – 17 с.

Мельник А.В. О разнокачественности семян подсолнечника.// Селекция и семеноводство. Москва: - Колос. – 1999. – № 2-3. – С. 64-65.

Жатов О.Г, Мельник А.В., Абу Обайд Т.В.Стан і перспективи вирощування олійних культур на Сумщині. // Вісник Сумського державного аграрного університету. Суми, - 2000. – Випуск 4. - С. 82-86.

Мельник А.В., Троценко В. І. Состояние и перспективы развития выращивания маслосемян в Сумской области. // Тезизы международной конференции – Белгородская с. г. академия.- Белгород.-2000.- С. 54-55.

Мельник А.В. О причинах пустозерности у подсолнечника // Сельскохозяйственная биология. Москва: - Колос. – 2002. – № 1. – С. 44-47.

Мельник А.В. Шляхи створення сортів кондитерського типу соняшнику. // Сборник тезисов международной конференции – Институт масличных культур УААН. – Запорожье. – 2002. - С. 43.

Мельник А.В., Мельник Т.І. Декоративний напрямок в селекції соняшнику. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, - 2002. – Випуск 6. - С. 26-28.

Мельник А.В. Продуктивність та пустозерність соняшнику. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, - 2002. – Випуск 6. - С. 59-62.

Мельник А.В. Агробіологічні особливості вирощування крупноплідного соняшнику в умовах північно-східного лісостепу України. // Научные труды ученых Крымского государственного аграрного университета . – Выпуск 72. – Симферополь, - 2002. - С. 85-89.

Мельник А.В. Агробіологічні особливості вирощування сучасних сортів та гібридів соняшнику різних груп стиглості в умовах північно-східного Лісостепу. // Вісник Львівського державного аграрного університету. Львів, - 2003. – Випуск 7. - С. 300-305.

Tsarenco O . M , Melnik A . V . The state and prospects of the development of fat-and-oil complex in Ukraine under the conditions of the growth of the European Union (in English) // International conference on Present trends in the internat ional relations in agriculture and food economy. - Warsaw, 26 - 27 November 2004. - Warsaw agricultural university . – P. 374-381.

Мельник А.В. Стан та перспективи розвитку олієжирового комплексу України після розширення ЕС. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, - 2004. – Випуск 6. - С. -57-60.

Мельник А.В., Жовтобрюх Н.В. Визначення оптимального об’єму живлення і складу грунтосуміші при вирощуванні горшкової культури декоративного соняшнику // Матеріали конференції викладачів та студентів Уманського ДАУ- Умань Університетська книга, 2005. – С. 23-26.

Мельник А.В. Реакція ярого ріпаку на загущення посівів в умовах Північно-східного Лісостепу України. // Корми і кормо виробництво. Вінниця. – 2008. - № 61. - С. 103-108.

Мельник А.В. Визначення впливу метеорологічних умов року та строків сівби на врожайність ярого ріпаку в умовах Північно-східного Лісостепу України // Вісник Білоцерківського ДАУ. Збірник наукових праць. Біла церква. -2008. - Випуск 52. - С. 137-140

Мельник А.В. Оптимізація посівного комплексу при вирощуванні соняшнику кондитерського напрямку в умовах Північно-східного Лісостепу України //Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. - Умань, 2008.-Випуск 64.-Ч. 1.-С. 559-563.

Мельник А. В. Особливості збирання та накопичення олії в насінні ярого ріпаку // Вісник Львівського державного аграрного університету. Львів, - 2009. – Випуск 13.

Мельник А.В., Полежай О.Г. Удосконалення технології вирощування ярого ріпаку в умовах північно-східного Лісостепу України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, - 2009. – Випуск 4 (19). – С. - 81-87..

Мельник А.В. Вплив агрометеорологічних факторів на урожайність ярого ріпаку в умовах північної частини Лісостепу України // Таврійський аграрний вісник. Херсон, 2010. - Випуск 71.- С. 92-96.

Бондаренко М.П., Собко М. Г., Мельник А.В., Полежай О.Г. Технологія вирощування ярого ріпаку на насіння // Посібник українського хлібороба. Київ, - 2010. – С. - 186. (Доля авторства 25 %, особистий внесок – ідея, проведення дослідів, обробка, аналіз даних).

Мельник А.В. Соняшник для «кодитерки» // Farmer. К.: ТОВ АГП Медіа. - 2011. – С. 34-36.

Мельник А.В., Троценко В.И., Абуобайд Адиб. Изучение возможности выращивания сортов и гибридов подсолнечника украинской селекции в Иордании// Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, - 2011. – Випуск (9). – С. 26-29.

Мельник А.В. Соняшник на Півночі // Farmer. К.: ТОВ АГП Медіа. - № 2. - 2012. – С. 24-26.

Мельник А.В. Регіональна технологія вирощування соняшнику для північного Лісостепу України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, - 2012. – Випуск 12 (23). – С. 139-143.

Мельник А.В., Полежай О.Г. Щоб родив ріпак // Agroexpert. Практичний посібник аграрія. К.: ТОВ Аграр Медієн Україна. - № 5. - 2012. – С. 28-29.

Мельник А.В., Полежай О.Г. Контроль шкідників ярого ріпаку // Agroexpert. Практичний посібник аграрія. К.: ТОВ Аграр Медієн Україна. - № 5. - 2012. – С. 44-45.

Мельник А. В. Ідентифікація сортів й гібридів соняшнику декоративного та можливість використання їх в садово-парковому господарстві // Вісник НУБІП. – Лісове та садово-паркове господарство. К.:, - 2013.

Мельник А. В. Вплив мінеральних добрив на розвиток айстри китайської // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, - 2013. – Випуск 3 (25). – С. 6-10.

Новини

П'ятниця, 22 червня 2018
До СНАУ завітав Міхаель Хорш
21 червня у ході робочого візиту на Сумщину до... Детальніше...
Середа, 20 червня 2018
У СНАУ розпочалися урочистості з приводу святкування ювілею Михайлівської цілини
Сьогодні, 20 червня, у Сумському національному... Детальніше...
Вівторок, 19 червня 2018
Викладач СНАУ ознайомився з німецьким досвідом органічного виробництва
Відповідно до проекту німецько-української співпраці... Детальніше...
Вівторок, 19 червня 2018
У перемогах гартується талант
15 червня в Києві завершився грандіозний Національний... Детальніше...
П'ятниця, 15 червня 2018
Вперше в Сумах буде відкрито лабораторію сільськогосподарської техніки
14 червня цього року до СНАУ завітала група... Детальніше...
П'ятниця, 15 червня 2018
Обмін інженерними інноваціями
12-15 червня 2018 року в м. Суми проходила Міжнародна... Детальніше...
Вівторок, 12 червня 2018
«Весна» повернулася з перемогою
Ансамбль народного танцю «Весна» Сумського... Детальніше...
Четвер, 07 червня 2018
Тисячі відвідувачів, сотні компаній - одна мета!
6 червня розпочалася масштабна виставка сучасної... Детальніше...
Четвер, 07 червня 2018
Науковці СНАУ підкорюють Швецію
Нещодавно у швецького місті Мельме відбувся... Детальніше...
Середа, 06 червня 2018
СНАУ чекає на студентів з Піднебесної
2018 рік став для Сумського національного аграрного... Детальніше...
Середа, 06 червня 2018
У СНАУ відбулися заходи з якості викладання та активізації студентського самоврядування
25-30 травня 2018 року в рамках реалізації спільного з... Детальніше...
Вівторок, 05 червня 2018
До СНАУ завітав Джордж Роллер
Сьогодні, 5 червня, у Сумському національному... Детальніше...
Вівторок, 05 червня 2018
Студенти СНАУ отримали подяки ректора
Студентство – це період яскравих вражень та... Детальніше...
Понеділок, 04 червня 2018
Вітаємо Миколу Нагорного з Днем Народження!
Сьогодні своє 70-річчя святкує декан будівельного... Детальніше...
Четвер, 31 травня 2018
Вітаємо Юрія Котвяковського з успішним захистом
30 травня в Інституті держави і права ім. В. М.... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Юрій Данько, завідувач науково-дослідної частини Уже не перший рік Сумський національний аграрний університет входить до трійки кращих аграрних закладів вищої освіти України за усіма показниками. Щорічно наші... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.