English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Науково-педагогічні і виховні проблеми, над вирішенням яких працює колектив університету в 2012-2013 навчальному році:

- формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;

- набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;

- переорієнтація на розвиток здібностей студентів, істотне підвищення престижу інтелекту і загальної культури особи, формування високоморальної і громадянської позиції і національної свідомості;

- формування гармонійно розвиненої особи, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, професійне становлення.

І. Організаційна робота зі студентами та знайомство з батьками

1.1. Планування роботи

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Розробити і затвердити:

 

 

 

 

 

- план виховної роботи вихователя гуртожитку;

1-5

Серпень

Гуртожиток

Вихователь Бульковська А.О.

 

- план роботи студентської ради гуртожитку;

1-5

Серпень

Гуртожиток

Вихователь Бульковська А.О.
Голова студ. ради

1.2. Адаптація студентів нового набору.

Основні завдання:

- допомогти студентам нового набору правильно оцінювати свої сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею, прищеплювати любов до об-раної професії;

- сприяти студентам нового набору піднятись на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації і громадської активності;

- виховувати таку молодь, яка б зуміла не тільки освоїти досвід старших поколінь, але й збагатити його власними звершеннями.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Знайомство із студентами нового набору та їх батьками.

1

До 31.08.2012

Приймальна комісія

Члени приймальної комісії, вихователь гуртожитку

2.

Поселення студентів нового набору в гуртожиток з урахуванням їх побажань та можливостей гуртожитку.

1

До 31.08.2012

Гуртожитки

Вихователь Бульковська А.О. Завідуюча гуртожитком Федоренко Л.М.

3.

Зустрічі-знайомства студентів нового набору в гуртожитку:

  • ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку і підписування про їх дотримання у спеціальному журналі;
  • розпорядок дня;
  • права і обов’язки мешканців гуртожитку;
  • традиції гуртожитку.

 

1-2

 

01.09.2012-06.09.2012

 

Гуртожиток

 

Вихователь
Бульковська А.О.

3.

Формування студентської ради гуртожитку

1-5

До 06.09.2012

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

1.3. Забезпечення умов для саморегуляції особистості відповідно до її здібностей та власних інтересів.

Основні завдання:

- формування навичок активності і відповідальності;

- підвищення рівня успішності і навчальної дисципліни.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Розселення студентів у гуртожитку з урахуванням їх побажань

1-5

27.08.2012-03.09.2012

Гуртожиток

Вихователь, завідуючий гуртожитком, Куратори академічних груп

2.

Загальні збори мешканців гуртожитку з питання прав і обов’язків

1-5

04.09.2012-06.09.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.,
Голова студради

3.

Звітно-виборні збори членів студради гуртожитку

1-5

11.09.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.,
Голова студради

4.

Засідання студради гуртожитку

1-5

За окремим графіком

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.,
Голова студради,
Старости секцій

5.

Бесіди за темами:

  • про організацію самопідготовки та та відпочинку в гуртожитку;
  • наші завдання в рік закінчення СНАУ

 

1-5

 

 

Два рази на рік протягом року

 

Гуртожиток

 

Вихователь
Бульковська А.О.

1.4. Робота із обдарованими студентами

Основні завдання:

- формування проявів високої пізнавальної активності й допитливості;

- вироблення швидкості і точності виконання розумових операцій, зумовлених стійкістю уваги та оперативної пам’яті;

- формування навичок оперативного мислення, логічного викладу, багатства активного словника;

- розвиток творчого мислення та уяви.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Виставка-конкурс експонатів аматорського мистецтва «Осінній букет» серед гуртожитків 1, 2, 3 та 4

1-5

03.10.2012

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3 та 4,
голови студрад.

2.

Інтелектуальна вікторина «Що? Де? Коли?» серед гуртожитків 1, 2, 3 та 4

1-5

13.02.2013

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3 та 4,
голови студрад.

3.

Виставка-конкурс експонатів аматорського мистецтва «Великодня писанка» серед гуртожитків 1, 2, 3 та 4

1-5

30.04.2013

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків1, 2, 3 та 4,
голови студрад

2. Патріотичне виховання

Основні завдання:

- формування людини готової до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави;

- вивчення бойових традицій та героїчних сторінок українського народу та його збройних сил;

- формування патріотичних почуттів;

- формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захистити;

- формування мовної культури.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Тематичний вечір «Україна. Від подиху століть – до сьогодення»

1-5

26.09.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

2.

Цикл бесід та тематичних вечорів «З історії державних символів України»

1-5

Протягом року

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

3.

Екскурсія по історичних місцях Полтавщини.

1-5

07.10.2012

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3 4

4.

Відвідання тематичного вечору «Вивчайте, любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть!» до Дня української писемності та мови

1-5

31.10.2012

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 3 та 4

5.

«Моя турбота» - акція по врученню подарунків дітям будинку «Малюка», присвячена Дню Св. Миколая

1-5

19.12.2012.

Будинок малюка

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3 та 4.

6.

Тематичний вечір «Етнотрадиції українського народу і їх виховний вплив на студентську молодь»

1-5

14.11.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

7.

Тематичний вечір «Шлях до Тараса»

1-5

13.03.2013.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

8.

Екскурсія «Слобожанські скарби, храми, музеї, парки (Пархомівка, Краснокутський дендропарк)»

1-5

21.04.2013

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3, 4.

9.

Тематичний вечір «Через роки, через віки – пам’ятайте!» до Дня перемоги.

1-5

07.05.2013

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2

3. Морально-правове виховання.

Основні завдання:

- прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, конституції, державних символів;

- розвиток правової орієнтації як готовності студентів до свідомого дотримання правових норм, до виховання обов’язків громадянина України незалежно від національності, політичних поглядів і релігійних переконань;

- прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе за моральними нормами, що діють в суспільстві;

- опанування духовною культурою людства, націй, найближчого соціального оточення;

- наслідування кращих зразків своєї родини, українського народу, загальнолюд-ських моральних цінностей.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Спрямувати роботу на докорінне підвищення правових знань та культури студентів та їх батьків. Тримати на контролі чітке дотримання та виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

1-5

Протягом року

 

Вихователь Бульковська А.О., куратори груп

2.

Систематично проводити бесіди стосовно міжнаціональних відносин, збереження миру, злагоди між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами.

1-5

Протягом року

 

Вихователь гуртожитку Бульковська А.О., куратори груп, викладачі

3.

Бесіди з циклу «Школа хороших манер»

1-5

Протягом року

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

4.

Година спілкування «Навчись поважати людей»

1-5

26.09.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

5.

Диспут на тему «Курити чи ні?»

1-5

17.10.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

6.

Година спілкування «Алкоголізм – руйнівник підростаючого покоління»

1-5

27.02.2013

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

4. Художньо-естетичне виховання

Основні завдання:

- виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації;

- вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті;

- формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Організація масових заходів культурного дозвілля.

1-5

Постійно
протягом
року

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.,
студентська рада.

2.

Екскурсії історичними місцями м. Суми

1-5

Протягом року

 

Вихователь
Бульковська А.О.

3.

Вечір відпочинку «Ім’я твоє - студент»

1-5

14.11.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

4.

Вечір відпочинку до Нового року

1-5

26.12.2012

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3, 4.

5.

Тематичний вечір до Дня Святого Валентина

1-5

13.02.2012.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

6.

Тематичний вечір до Дня захисника Вітчизни серед гуртожитків

1-5

05.12.2012.

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3, 4.

7.

Тематичний вечір, присвячений Міжнародному Дню прав жінок та миру серед гуртожитків

1-5

06.03.2012

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3, 4

8.

Конкурс на краще естетичне оформлення кімнат в гуртожитках: «Затишне житло – затишно моїй душі».

1-5

Жовтень

Гуртожитки

Вихователі гуртожитків 1, 2, 3, 4, голови студрад, профком студентів.

9.

Тематичний вечір «Квітнева усмішка» до Дня сміху

 

01.04.2013

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 1, 2

10.

Вечір у театрі, кінотеатрі

1-5

Протягом року

Театр, кінотеатр

Вихователі гуртожитків

5. Трудове виховання.

Основні завдання:

- формування працелюбної особистості;

- формування умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку;

- формування соціальної активності та відповідальності особистості через включення її у процес державотворення, реформування суспільних відносин.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Організація санітарних днів у гуртожитку.

1-5

Кожного
четверга

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О., студентська рада, профком студентів.

2.

Рейди по перевірці санітарного стану житлових кімнат та місць загального користування в гуртожитках.

1-5

Щотижня

Гуртожитки

Вихователі гуртожитків, студентська рада, профком студентів.

3.

Прибирання території навколо гуртожитку.

1-5

Постійно

Гуртожиток

Чергові студенти.

6. Фізичний розвиток та робота з допризовною молоддю.

Основні завдання:

- утвердження здорового способу життя, як невід’ємного елемента загальної культури особистості;

- повноцінний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла й духу, людини і природи.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Спартакіада на першість між гуртожитками 1, 2, 3, 4.

1-5

Вересень-жовтень

Спорт. комплекс

Вихователі гуртожитків, студентська рада, студентський профком.

2.

Туристичні походи «За здоровий спосіб життя»

1-5

Протягом року

 

Вихователів гуртожитків 1, 2, 3, 4.

3.

Відвідування тематичного вечору «Молодь за здоровий спосіб життя»

1-5

15.05.2013

Гуртожиток

Вихователі гуртожитків 3,4

7. Екологічне виховання.

Основні завдання:

- виховання екологічної культури особистості;

- розуміння необхідності гармонії і її відносин з природою;

- усвідомлення себе частиною природи;

- виховання свідомого виконання норм поведінки в природі.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Ознайомлення студентів з нормативними документами Уряду України з питань охорони навколишнього середовища.

1-5

Протягом року

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О

2.

Бесіда присвячена річниці Чорнобильської трагедії «Чорнобиль – біль душі».

1-5

24.04.12.

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О., голова студради..

3.

Конкурс на краще озеленення кімнат в гуртожитках.

1-5

Травень

Гуртожитки

Вихователі гуртожитків, студентська рада, профком студентів.

8. Робота з батьками.

Основні завдання:

- спільна цілеспрямована робота по вихованню молоді, шляхом залучення бать-ків до навчально-виховного процесу;

- своєчасна інформація батьків про результати навчання та поведінку їх дітей.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Місце
проведення

Відповідальний

1.

Ознайомлення із сімейним станом студентів з метою проведення цілеспрямованої виховної роботи.

1-5

Вересень-жовтень

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

2.

Організація інформування батьків з питань поведінки студентів в позанавчальний час.

1-5

Протягом року

Гуртожиток

Вихователь
Бульковська А.О.

9. Робота з профілактики правопорушення.

Основним спрямуванням роботи з профілактики правопорушень, пияцтва, наркоманії та паління є роз’яснювальна та профілактична робота з студентами.

№ п/п

Зміст заходів

Курс

Термін

Відповідальний

1.

Спрямовувати роботу на докорінне підвищення правових знань і культури студентів та їх батьків. Тримати на контролі чітке дотримання та виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

1-5

Протягом року

Вихователь Бульковська А.О.

2.

Вивчати психологічні та індивідуальні особливості студентів, їх здібності та нахили за анонімним анкетуванням.

1-5

Протягом року

Вихователь Бульковська А.О.

3.

Година спілкування «Проблеми профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління підлітків».

1-2

03.10.2012.

Вихователь Бульковська А.О.

4.

Зустрічі з працівниками МВС України, з працівниками правоохоронних органів, медичними працівниками, психологом.

1-5

Протягом року

Вихователі гуртожитків

Вихователь гуртожитку                           А.О. Бульковська

Новини

Четвер, 27 квітня 2017
Досягнення наших студентів на Всеукраїнській студентській олімпіаді
Ще одна гідна  перемога  студентів Сумського... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
«Захист рослин» гідно захистив честь СНАУ
24-26 квітня 2017 р. на базі Харківського національного... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
Студентка СНАУ у складі сумської збірної увійшла до трійки призерів
XIII літня універсіада України зі спортивної аеробіки,... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
Спортсмени СНАУ вибороли «бронзу» обласної універсіади
26 квітня 2017 року на базі Сумського державного... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
Cтуденти СНАУ спілкуються англійською
26 квітня 2017 року у рамках заходів щодо святкування... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
У Сумському НАУ говорили про АЧС з експертами ФАО
Сумський національний аграрний університет бере... Детальніше...
Середа, 26 квітня 2017
У СНАУ відбулася спартакіада серед коледжів
25 квітня 2017 року у спортивному комплексі та на... Детальніше...
Вівторок, 25 квітня 2017
Студентський форум «SNAU - Step-Up» об’єднав студентів Сумщини
«Аграрна освіта - це круто, престижно і дуже... Детальніше...
Понеділок, 24 квітня 2017
Студенти та викладачі СНАУ поїдуть до Німеччини
СНАУ у співпраці із університетом прикладних наук... Детальніше...
Понеділок, 24 квітня 2017
Багаторічне успішне партнерство СНАУ з німецьким фондом академічних обмінів ДААД
21 квітня 2017 року СНАУ з офіційним візитом відвідала... Детальніше...
Понеділок, 24 квітня 2017
Чемпіонат СНАУ з футзалу серед іноземних студентів
19-20 квітня 2017 року у Сумському НАУ відбувся... Детальніше...
Субота, 22 квітня 2017
День відкритих дверей для школярів Сумщини
22 квітня 2017 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Субота, 22 квітня 2017
Конференція трудового колективу відбулася у СНАУ
21 квітня 2017 року відбулася конференція трудового... Детальніше...
Субота, 22 квітня 2017
Вчена рада СНАУ обговорила важливі питання
21 квітня 2017 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
П'ятниця, 21 квітня 2017
У СНАУ зустрілися ветерани
Зустріччю ветеранів розпочалося 21 квітня 2017 році в... Детальніше...

Пряма мова

Микола Коваленко, проректор з науково-педагогічної, економічної та інноваційної діяльності: Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   

Лічильник


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.